KronoSoft
E-mail küldés
MultiSchool3 program
MultiSchool 2 program
MultiSchool Központ program

Oktató anyag
Az étkezéssel kapcsolatos törvények, rendeletek.
Tippek/trükkök
Hasznos tanácsok a programmal kapcsolatban
Gyakran ismételt kérdések
Gyakran ismételt kérdések és a válaszok
Oktató anyag
A program fontosabb műveleteinek oktató videói.
 

Hírek

MultiSchool v5-ig
MultiSchool for Windows frissítése - v5.2.6

A program 4. illetve 5. verziójának frissítéseA honlap tökéletes használatához szükséges a JavaScript engedélyezése - instrukciók: FireFox / Internet Explorer böngészőhöz


Az oktató videók megtekintéséhez a Flash Player programra van szükség, amit letölthet innen


Kezdőlap >> MultiSchool3 Belépett:
 

Kérem olvassa el az új MultiSchool3 Étkezés-megrendelő és számlázó rendszer rövid bemutóját, melyben a program újdonságait, tovább-fejlesztett illetve vadonatúj funkcióinak leírását, valamint néhány jellemző ablak képét találja.


A program telepítő készletét letöltheti az oldal alján található linkekről.
Ugrás oda

A képgaléria után megtalálja a Felhasználói segédlethez vezető linket.          

Áfakulcsváltozás!
Kattintson ide az áfakulcs átállítására vontakozó információkért.
25%   -->   27%

Oktatófilmek
Felhívjuk a figyelmet, hogy elkészültek a MultiSchool3 működését, használatát bemutató oktatófilmek.
Ha szeretné megtekinteni őket, kattintson ide.

A program főbb tulajdonságait tartlmazó dokumentum letölthető innen.

A program

A MultiSchool3 program feladata az intézményekben (bölcsődék, óvodák, általános iskolák, középiskolák) az étkezéssel kapcsolatos összes munka elvégzése, a befizetések lebonyolítása. A legfontosabbak: a személyek étkezési adatainak nyilvántartása; a lemondások, befizetések, jóváírások nyilvántartása; számla vagy nyugta (esetleg átvételi elismervény) nyomtatása a befizetők részére, lekérdezések készítése a befizetésekről, támogatásokról.

A MultiSchool2 program átalakítása két okból vált szükségessé. Egyrészt létre kellett hozni a központi adatbázissal működő rendszert, amivel elkerülhető az adatok küldése az intézményi programokból a központi programba, másrészt be kellett építeni és rendszerbe foglalni azokat az igényeket, melyek az elmúlt 2-3 évben felmerültek és a MultiSchool2-ben már csak nehézkesen és kompromisszumok árán lettek volna megvalósíthatók.

Korszerűbb, megbízhatóbb adatbázis-kezelőt használ, MS SQL Server-t. Ennek a teljesítménye és lehetőségei is jobbak, mint a régi rendszerhez használt FireBird-é.

Egyszerűsödött is a program bizonyos helyeken, hogy könnyebb legyen a kezelés és hogy megszabaduljunk a fölösleges vagy kissé túlbonyolított részeitől.

A sok új lehetőség közül is kiemelhetők a következők:

 • Központi adatbázis használatának lehetősége, így több intézmény dolgozhat egy adatbázisban Interneten keresztül
 • Tartozáskezelő rendszer – befizetések kiegyenlítése
 • Éves támogatás a személyeknél (megadott összeg/év)
 • A befizetés-helyesbítés értéke tárolható és a következő befizetéshez hozzáadható
 • Postaköltség felszámítása csekkes fizetési módnál
 • Egyéb tételek (nem befizetések) számlázása a befizetéssel együtt vagy külön
 • Bölcsődei gondozási díjak rögzítése a befizetéssel együtt
 • Egy hónapban több étkezési típus számlázható
 • Minden művelet lehet csoportos (befizetés, lemondás, befizetés-helyesbítés)
 • Napok, hetek, időszakok lezárása
 • Lemondások bevitelének szabályozása (minden nap csak a megadott időpontig lehet a következő napra lemondást rögzíteni)
 • A diétás étkezések teljeskörű kezelése (megrendelésben a vendéglátó felé is)
 • Személy adatok csoportos módosítása
 • Web-es modul a szülők számára befizetések és lemondások befizetlére - bankkártyás fizetési lehetőség (OTP és Global Payment)
 • NAV adatszolgáltatás
 • Automatikus és ingyenes programfrissítés korlátlan ideig

 

Működési módok

 

Többféle szempont szerint lehet a program működési módjait leírni.
Az egyik, hogy milyen rendszerben lehet a befizetést lebonyolítani, a másik, hogy maga a program - a két modul - milyen módon használható.

A/ Befizetések lebonyolítása

A program nagyon sok variációt biztosít a befizetések lebonyolítására, az összes lehetőség leírása szinte lehetetlen, de azért megpróbáljuk a leggyakrabban előforduló módozatokat felsorolni.

Lehetőségek minden esetben:
- A lemondásokat jóváírhatjuk a befizetés tranzakció rögzítésekor.
- A befizetés tranzakció rögzítésekor nem írjuk jóvá a lemondásokat, majd
  csak a számla/nyugta elkészítésekor (ld. 3. pont).
- Minden személynek egyesével vagy több személynek csoportosan rögzítjük a
  befizetését.
- Használhatunk tartozáskezelést, amikor a program minden befizetés
  tranzakció értékét eltárolja mint előírást és várja a kiegyenlítést - ez
  történhet úgy, hogy a tartozás "átmegy" a következő befizetésbe, vagy
  számlakészítéssel, vagy manuális kiegyenlítéssel.
- Számla/nyugta utólagos (tehát befizetés utáni) nyomtatása lehetséges
  egyesével vagy csoportosan.

1. Befizetés azonnali számlázással
Ez a leggyakoribb eset. Ilyenkor a "Befizetés" tranzakció rögzítésekor készül a számla/nyugta.
(Befizetés alatt a programban az étkezési adagoknak a befizető általi "megrendelését" értjük.)
Ha a tartozáskezelés
a/ nincs bekapcsolva: a személyek fizetési módja lehet akármilyen - készpénz,
átutalás, csekk. Utóbbi esetben a bizonylat mellett csekk is nyomtatódik.
b/ be van kapcsolva: az átutalásos és csekkes fizetési módú személyek
tartozását manuálisan egyenlítjük ki (a pénz beékezésekor).

2. Befizetés később történő számlázással
Ebben az esetben a "Befizetés" tranzakció rögzítésekor nem készül számla/nyugta. Azt később készítjük ill. nyomtatjuk. Csekk fizetési módú személyeknek nyomtatódhat csekk a befizetés tárolásakor.
Ha a tartozáskezelés be van kapcsolva, akkor a számla nyomtatásakor megtörténik a kiegyenlítés.

3. Befizetés később történő számlázással, a lemondások jóváírásával
Ugyanaz, mint a 2. eset, de a számla elkészítésekor a program az időközben összegyűlt lemondásokat jóváírja, és ez természetesen a számlán is szerepel.

4. Befizetés csekken
1. A befizetés rögzítése előtt csekket nyomtatunk a személyeknek. A csekken a lemondások jóváírásával (iletve, ha van tartozáskezelés, akkor a tartozás figyelembevételével) számított érték szerepel. A csekk visszaérkezésekor rögzítjük a befizetést, amikor is nyomtathatunk számlát/nyugtát.
2. A befizetés rögzítésekor nyomtatunk csekket, de számlát nem. A számlát a tartozás kiegyenlítésekor nyomtatjuk.
A kiegyenlítés történhet "kézzel" vagy postaforgalmi fájl beolvasásával.

Látható, hogy a fent leírtak alapján még sok-sok variáció elképzelhető, és a MultiSchool3 program képes ezek kezelésére.

B/ Modulok használata

1. Központi rendelés

Ha az intézmények nem önállóan rendelik az étkezést a vendéglátótól, akkor a következő megoldás lehetséges:
Nincs külön adatbázis minden intézményben, mindenki a  központi szerveren levő adatbázist használja (Interneten vagy hálózaton keresztül). Az intézményi felhasználók természetesen csak a számukra  engedélyezett adatokat láthatják (ld. Jogosultsági rendszer).

Ezzel a következő előnyöket élvezhetjük:

Amikor egy felhasználó berögzít egy tranzakciót a rendszerbe, az azonnal „láthatóvá válik” az önkormányzat gazdasági szervénél (továbbiakban: központ).
Az alábbiakban felsorolt tulajdonságok miatt rengeteg időt, munkát és nem utolsó sorban papírt lehet megtakarítani mind az intézményeknél, mind a központban.

 • NAPI LEMONDÁSOK/PÓTBEFIZETÉSEK kezelése:

Az intézményi ügyintézőnek  nem kell minden reggel a lemondásokat/pótbefizetéseket eljuttatnia (pl. telefonon, faxon) a központba.
Ugyanígy a központ ügyintézőjének sem kell naponta 1-2 órát a lemondások/pótbefizetések begyűjtésével, feldolgozásával eltöltenie.
Minden adat automatikusan rendelkezésre áll a központi programban.

 • BEFIZETÉSI, TÁMOGATÁSI ADATOK kezelése:

Nem szükséges semmilyen adatot küldeni se papíron, se elektronikusan sem az intézmények felől a központba, sem az ellenkező irányba. Se a Befizetés-összesítőket, se a Támogatások listáit nem kell kinyomtatni és beküldeni.
A központban ebből adódóan nem kell egyeztetni, összehasonlítani szinte semmit. Megoldható, hogy az intézmények által befizetett pénzösszegeket a MultiSchool3 egy könyvelő programból átvegye és összehasonlítsa az intézmények Befizetés-összesítőivel.

 • MEGRENDELÉSEK kezelése:

A megrendeléshez nem kell semmit berögzítenie vagy betöltenie a központi ügyintézőnek. Se a befizetéseket, se a lemondásokat/pótbefizetéseket.
Ez nagyban megkönnyíti a vendéglátótól való megrendelést és a lemondások kezelését.

 • ADATSZOLGÁLTATÁSOK:

A központnak sem kell többé papíron adatokat küldenie az önkormányzat számára. Ott is telepíthető egy program, amivel az engedélyezett lekérdezéseket futtathatják. Sőt, akár saját lekérdezéseket is kérhetnek a programba.

 • EGYSÉGES rendszer:

Minden intézmény alapadatai egyformák lesznek. Pl. az étkezési típusok, támogatások, fizetési módok. Az adatok karbantartását célszerű egy személyre bízni a központban (az intézményektől elvenni az alapadatok bevitelének jogát).

 • Az intézmények dolgozóinak nem kell kimutatások készítésével, nyomtatásával foglalkozniuk. Akár úgy is tekinthetők, mint az önkormányzat „kinyújtott csápjai”, akik a befizetőkkel tartják a kapcsolatot, berögzítik a befizetéseket, lemondásokat és minden mást a Gamesz intéz, ha szükséges.

Központi és intézményi program

Nincs külön központi program, az mindenben megegyezik az intézményivel, annyi különbséggel, hogy a személyeket nem látja a felhasználó. Ha tehát pl. egy lekérdezés módosul mondjuk az intézmények kérésére, akkor az a központi programban is ugyanolyan lesz. Ezzel leegyszerűsödik a programkarbantartás.

Biztonság

Mivel minden intézményi program a központi adatbázishoz csatlakozik (biztonságos VPN kapcsolaton keresztül), a biztonsági mentést csak egy helyen kell elvégezni - ez automatizálható is az SQL Server-ben.

A hibalehetőségek csökkennek

A második megoldást tekintve, mivel egyetlen adatbázis van (ami elvileg távolról is hozzáférhető) az intézményeknek sokkal kevesebbet kell várniuk az esetleges problémák megoldására.

Beállítások

A beállítások szabályozzák a program működését, viselkedését: pl. a nyomtatandó bizonylat példányszámát, a lemondások jóváírását, stb. állíthatjuk be. Ezek közül vannak globális, mindenkire érvényes beállítások, vannak minden  intézményre érvényesek, és vannak, amiket minden intézményre vagy intézmény csoportra külön beállíthatunk. Utóbbiak közé tartoznak a befizetésre, lemondásra vonatkozó beállítások: pl. a bizonylaton szereplő szállító neve, címe, vagy a megjegyzés a számla alján, ami azt jelenti, hogy minden intézményben más-más szállító lehet és más-más megjegyzés.

2. Intézményi rendelés

Ha az intézmények önállóan rendelik az étkezést a vendéglátótól, akkor lokális adatbázisban dolgozhatnak az ingyenes SQL Server 2008 Express adatbáziskezelőt használva. (Természetesen ekkor is van lehetőség az előzőekben ismertetett módszer használatára.)

Diétás étkezések kezelése

Az étkezési típusoknál bejelölhető, hogy ez diétás étkezés. A lekérdezésekben ezek külön lekérhetők mindenféle módon.
A Junior rendszerébe (ld. az előző részt) a diétás a személyek az azonosítójuk alapján kerülnek át, tehát a Junior konyha pontosan tudja, ki kérte azt az étkezést. Ennek persze feltétele, hogy minden új diétás gyerek lejelentésre kerüljön a Junior felé (a nevét, MultiSchool azonosítóját és az érzékenység fajtáját kell átadni), de ez a programtól függetlenül egyébként is megtörténik, tehát nem jelent plusz munkát.
A nem Junior konyhától történő rendelés esetén pedig a Megrendelő végén minden intézménynél fel vannak sorolva a diétás személyek étkezési típusukkal.

Jogosultsági rendszer

A program jogosultsági rendszerével a legapróbb részletekig szabályozható az adatokhoz és  funkciókhoz való hozzáférést.
Minden felhasználó számára megadható, hogy mely intézmény adataihoz kapjon hozzáférést és így csak az engedélyezett személyeket láthatja: ez az intézményjogok rendszere.
Ezenkívül az is beállítható felhasználónként, hogy mely funkciókhoz legyen jogosultsága. A funkciójogok rendszere a program minden részletére, minden apró műveletére kiterjed, tehát egészen pontosan szabályozható, hogy ki mit hajthat végre a rendszerben.
Létrehozhatók ún. jogosultsági profilok: ezek névvel ellátott jogosultság halmazok, csoportok, melyeket két gombnyomással hozzárendelhetünk egy felhasználóhoz, így nem kell mindenkihez külön-külön beállítani minden egyes jogot.
Célszerű egy személyt kijelölni (teljes kerület vagy pl. óvoda csoport esetén a központban), akinek joga van mindezeket beállítani.

Adatbetöltés

A MultiSchool for Windows illetve a MultiSchool2 programból egy gombnyomással áttölthetők az alapadatok és van egy betöltő, ami Excel-táblából képes erre (amennyiben nincs meg valamelyik régebbi verzió a felhasználónál).

Támogatási rendszer

Az új támogatási rendszer ötvözi a MultiSchool1 és a MultiSchool2 képességeit. Külön törzsben kell megadni az összes lehetséges támogatást (ezek lehetnek: %/adag, Ft/adag, Ft/hó és Ft/év típusúak), majd ezeket kell a személyekhez rendelni, de lehetőség van ún. egyedi támogatások létrehozására is, melyeknél a konkrét értéket a személynél adjuk meg.

Példa hagyományos támogatásra:

„normatív 50% + szociális 30% támogatás”
támogatás tétel          jogcím            érték    kerekítés
           
1. normatív                 3gyerekes      50%       normál
2. szociális                   --                   30%       lefelé

„éves támogatás Kovács Géza”
támogatás tétel          jogcím             érték   kerekítés
           
1. normatív                 3gyerekes   54.000Ft   normál
(mindaddig nem fizet a személy, amíg tart az 54.000 Ft támogatása, ha esetleg elfogy, akkor onnantól teljes árat fizet – nyomonkövethető a maradék összeg)

Példa egyedi támogatásra:
Ha van olyan támogatás, amelynek fajtája ugyanaz, de minden személynek egyedileg szabják meg az értékét, akkor egyedi támogatást készíthetünk, ahol is az értékbe nullát kell írni és majd a személynél adjuk meg a konkrét támogatás értéket.

tám.név                        személy                  érték               
 
”szociális támogatás”   Kovács Ferenc:        65 Ft
                                     Németh Adrienn      80 Ft

Így tehát nem kell minden ilyen személynek külön támogatást felvinnünk.

Visszamenőleges hatályú támogatásváltozások kezelése

Az új rendszer nem engedi, hogy a támogatás érvényességek közötti átfedések ill. lyukak legyenek. Azt a sokszor előforduló problémát is megoldja, amikor egy új személy belépésekor nem rendelkezik támogatási papírral, befizet néhány hónapot, majd megkapja a támogatást és nekünk visszamenőlegesen érvényesítenünk kell ezt. A személy támogatása ugyanis érvényteleníthető, tehát nincs probléma az átfedésekkel.
Általában véve is sokkal jobban kezeli a támogatásváltozásokat. Ha többször egymás után akarja a felhasználó elvégezni, akkor figyelmezteti.

A támogatás fajtája és jogcíme precízebben adható meg. Így már lehetőség van támogatás fajtára vagy jogcímre történő lekérdezésre is, ha lesz ilyen igény, pl. a „normatív” fajtájú támogatások együttes lekérdezésére.

Befizetés-helyesbítés

Az előbbiekkel összefüggésben a visszamenőleges hatályú támogatásváltozás, étkezési típus árváltozás és áfakulcsváltozás kezelése egyszerűsödött és egy műveletté integrálódott. Ezt hívjuk befizetés helyesbítésnek.

A befizetés-helyesbítés a két legkellemetlenebb probléma lekezelésére született megoldás.

1. Támogatás visszamenőleges változása
Ha egy gyerek támogatása visszamenőleges hatállyal változik, tehát már befizetett egy vagy több hónapot egy másik támogatással, akkor ezt valahogy rendbe kell tennünk. A program nem módosítja a helytelen támogatással megtörtént befizetéseket és lemondásokat, hanem egy új, helyesbítő tranzakciót végez, ami a régi befizetés mínuszát és az új támogatással kiszámított befizetést tárolja.

2. Étkezési típus visszamenőleges árváltozása
Általában az étkezések árának változását később tudjuk meg, mint ahogy a befizetés megtörténik. Ekkor az új árakat berögzítve lefuttathatjuk a befizetés-helyesbítést, amely az összes személy befizetését helyesbíti és különbözeti számlát készít/nyomtat róluk.

A befizetés-helyesbítés mindhárom, érvényességgel rendelkező adattípus visszamenőleges változását figyeli, tehát az étkezési típus árát, a személy támogatását, valamint az áfakulcsot és mindhárom helyesbítését elvégzi egy menetben amennyiben bármelyik változott.
A helyesbítésnek van egy referencia dátuma, ami azt adja meg, hogy melyik időszakban szeretnénk elszámolni az adott helyesbítést. Így a lekérdezésekben ahhoz az időszakhoz „csatolódik” a helyesbítés, amelyiket elszámolási időszaknak megadtunk.
A lekérdezésekben kérhető az eredeti, csak a befizetést tartalmazó adat, és kérhető a helyesbítéssel együtt is. 

Új lehetőség:
A befizetés-helyesbítés értékéről már nem csak számlát/nyugtát nyomtathatunk, hanem el is tárolhatjuk a tartozások/túlfizetések között. Így a következő befizetésnél a program ezeket megkeresi és hozzáadja a fizetendőhöz.

Tartozáskezelő rendszer

A nem készpénzes befizetéseknél (pl. csekk, banki átutalás) a program kezeli a tartozásokat.
Kétféle módon állapítható meg tartozás (beállítástól függően):

 • a számlával nem rendelkező befizetéseket tekintjük tartozásnak
 • a befizetéshez rögzített kiegyenlítések, illetve a befizetés-helyesbítéssel létrejött érték alapján

Kétféle eljárás kérhető a programban:
1. A tartozások/túlfizetések értékét (a fenti második esetnél) a következő befizetésnél a program megkeresi és hozzáadja a fizetendőhöz.
2. A tartozások értékét csak a számla megjegyzés részében tünteti fel, de nem adja hozzá a fizetendőhöz.
A tartozásokról lista is készíthető, felszólító levél nyomtatható, majd a megadott határidő leteltével ismét figyelmeztethet a rendszer.

Éves támogatás

Vannak olyan gyerekek, akik egy évre kapnak egy bizonyos összeget támogatásként és amíg az el nem fogy, addig nem fizetnek, azaz 100% a támogatásuk, amikor az összeg elfogy, onnantól pedig teljes árat fizetnek. A program figyeli a rögzített támogatási összeg fogyását és kezeli azt is, ha befizetési időszak közben fogy el az összeg.

Minden tranzakció lehet csoportos

A csoportos műveletek lehetővé teszi, hogy tetszőlegesen kiválasztott személycsoport számára egy gombnyomással rögzítsünk befizetést, lemondást, befizetés-helyesbítést (utóbbi magyarázata a következő részben található).
Ez azt jelenti, hogy a műveletek  egyszerre akárhány személyre elvégezhető. Ezenkívül nagyon fontos, hogy a csoportosan elvégzett tranzakciók egy menetben is törölhetők, tehát már nem kell mondjuk egy minden 1.a osztályosra elvégzett téves lemondást egyesével törölni, mert a program felismeri a csoportos tranzakciókat és választhatunk, hogy mindet vagy csak azt az egyet törölje-e.

Gondozási díjak kezelése

A bölcsődékben bevezetett napi gondozási díjak az étkezéssel együtt rögzíthetők, számlázhatók. Akár minden gyerekekhez más értékű díjat lehet hozzárendelni. Beállítható, hogy étkezés lemondás esetén csak az étkezést vagy a gondozási díjat is lemondja-e a program. (A lemondások természetesen a következő befizetés alkalmával jóváíródnak.)

Egyéb befizetési tételek számlázása

Nem csak étkezés számlázható a programmal, hanem bármilyen más tétel is, aminek óradíja, napidíja vagy havidíja van. Ilyen lehet pl. egy szakkör vagy hangszerbérlet. Ezeknek külön áfakulcsok hozhatók létre.
A személyekhez hozzárendelhető egy egyéb befizetési típus a gondozási díjhoz hasonlóan. Ez lehetővé teszi, hogy csoportos befizetésnél illetve csoportos nyomtatásnál (pl. értesítő e-mail küldésnél is) szerepeljen a személy egyéb befizetése is.

Egy hónapban több étkezési típus

Újdonság, hogy egy hónapon belül egy személy több étkezési típust is befizethet.
Eddig egy személy egy befizetési időszakban egy étkezési típust fizethetett be (bár volt lehetőség pótbefizetésre más típussal). Pl. csak "3x" vagy "2x reggeli+ebéd" étkezési típust kérhetett minden napra.
Mostantól akár minden napra kérhet más étkezési típust.
Ez hasznos lehetőség pl. kollégiumokban, ahol nem minden napra kérnek mondjuk reggelit és/vagy ebédet, vacsorát a gyerekek, azaz lehetséges, hogy pl. az első héten csak reggelit és ebédet, más napokon ebédet és vacsorát kérnek és így tovább.

Megrendelés

A megrendelés a befizetésekre és a lemondásokra is lekérhető. Készülhet egy teljes időszakra,
egy hétre (ez a hagyományos, a régi rendszerben levő megrendelés), illetve dátumintervallumra, azaz néhány napra. Utóbbi pl. a lemondásoknak a vendéglátó felé való lejelentését teszi lehetővé. Így már minden igényt kielégít.
A megrendelés kérhető étkezési típus bontásban (pl. 3x étkezés, Reggeli+ebéd, Ebéd+ uzsonna, stb.) vagy reggeli+tízórai+ebéd+uzsonna bontásban, amikor is a program az étkezési típusoknál megadottaknak megfelelően felbontja a befizetéseket reggelire, tízóraira, ebédre ill. uzsonnára. 

Egy befizetési időszak hozzárendelhető
személyek egy csoportjához

Viszonylag gyakran előfordul, hogy pl. egy osztály kirándulni megy. Ekkor az osztály tagjai nem a teljes hónapot fizetik be, hanem mondjuk nekik egy hét kimarad. Ehhez készíthetünk természetesen egy alidőszakot. De ezen túl kijelölhetjük, hozzárendelhetjük ezt az alidőszakot az adott osztályhoz, így amikor ebből az osztályból jön valaki befizetni és kiválasztjuk a nevét, akkor a Befizetésben az időszak automatikusan rááll a megfelelő alidőszakra, nem kell a felhasználónak észben tartania, hogy ez az osztály speciálisan fizet be. A hozzárendelés az alábbi személytulajdonságok szerint történhet: intézmény, osztály, személytípus, csoport, korosztály, konyha, támogató, fizetési mód, étkezési típus. 

Lemondások bevitelének vezérlése

A program képes arra, hogy szabályozza a lemondások berögzítésének lehetőségét a felhasználók számára. Mint tudjuk, a vendéglátók minden nap egy megadott időpontig fogadnak el lemondást a következő napra.
A programban ennek megfelelően megadható az az időpont (pl. 9:30), ami után már nem lehet a következő napra lemondást bevinni a rendszerbe. Ebben az esetben persze aznapra sem lehet lemondást rögzíteni. A megadott időpont után már csak 2 nappal későbbre fogad el lemondást a rendszer.

Személy adatok csoportos módosítása

A személyek minden fontos adata csoportosan módosítható, tehát nem kell a módosításokat egyesével elvégezni.

Bizonyos alapadatok már személy szinten adhatók meg

Olyan alapadatok, amelyek a régi programban globálisan voltak beállíthatók most már minden személynél külön beállíthatók:

 • nyomtatandó bizonylattípus - számla, nyugta (vagy egyéb című bizonylat, pl. Átvételi elismervény)
 • fizetési mód – négy beépített (készpénz, utalvány, csekk, átutalás) és tetszőleges számú felhasználó által definiált fizetési mód lehetséges
 • a bizonylaton a személy neve vagy a gondviselő neve szerepeljen-e

Értesítő e-mail küldése a szülőknek

A Nyomtatások menü kibővült a szülőknek küldhető fizetési értesítő e-mail lehetőséggel. Eddig csak levelet lehetett nyomtatni, de most már e-mailhez csatolva is küldhető a havi befizetésről szóló értesítő. A levél szövege szabadon szerkeszthető.

Kerekítés 5 Ft-ra

Az 5Ft-ra történő kerekítés minden fizetési módhoz külön-külön beállítható.

Támogatók kezelése

A támogatóknak külön törzse van. Közülük egy lehet az ún. „saját kerület”, a többi a kerületen kívüli. A lekérdezésekben ezentúl lehetőség van egy bizonyos támogatóhoz tartozó személyek listázására ill. a saját kerületi és nem saját kerületi személyek adatainak listázására.

Lekérdezések egységesítése

A lekérdezések alapadatai az
adag, vendéglátó ár, befizető ár, támogatás, fizetendő
ötös.
Ez azt jelenti, hogy szinte minden lekérdezésben megjelennek a fenti adatok. Így az intézmény is és az önkormányzat is hozzájut az őt érdeklő adatokhoz, összesítésekhez.

A lekérdezések paraméterezése (a szűrőfeltételek megadása) is egységes lett, így könnyebben áttekinthetők. Mindenhol nagyjából ugyanazok a paraméterek szerepelnek, köztük az étkezési adatok, mint pl. az intézmény csoport, intézmény, étkezési típus csoport, étkezési típus, valamint a személyek összes releváns adata alapján szűrhetünk, mint pl. az osztály, típus, csoport, támogató, fiz.mód, stb.

Tetszőleges lekérdezés

A program tartalmaz egy különleges lekérdezést, amiben (a számlákon kívül) minden fontos befizetési és személy adat belekerült.
A felhasználó, számítástechnikai tudás nélkül, maga alakíthatja ki a számára szükséges táblázatot az oszlopok átrendezésével, a csoportosítások létrehozásával és a megfelelő szűrések beállításával. Ez egyfajta tetszőleges saját lekérdezés létrehozását biztosító rendszer.

Fizetés étkezési utalvánnyal

A program precízen kezeli az étkezési utalvánnyal (pl. Sodexo, Cheque Déjeuner, stb.) való fizetési módot. A felhasználó tetszőleges utalványkibocsátókat rögzíthet a rendszerben. Befizetéskor a program bekéri az utalvány típusát, és az utalvánnyal fizetett összeget, a maradékot készpénzként tárolja. Jóváírás kifizetésénél fontos, hogy ne lehessen több készpénzt visszaadni a vevőnek, mint amennyit az adott befizetésnél készpénzzel fizetett. A program ezért a jóváírásnál szintén bekéri az utalvánnyal fizetendő összeget, de figyeli a készpénzes részt. Az utalványok elszámolását két lekérdezés is segíti: a számlák listájában megjelenik az utalvánnyal fizetett összeg, valamint egy külön lekérdezésben kilistázható az uatlványkibocsátónkénti érték.

Csekknyomtatás

A csekkel történő fizetés megoldása egyszerűbb és jobban kontrollálható. Többféle megoldást biztosít erre a program.
Most már elszámolható a (beállítható értékű) postaköltség, ami a számlán is megjelenik.

Üzenetkezelő rendszer

Ha a központi adatbázissal működő rendszert használjuk, akkor a központi programból azonnali üzenet küldhető egy intézménynek, egy intézmény csoportnak, vagy minden intézménynek. Az intézményi a program a beállított időközönként ellenőrzi, hogy van-e új üzenet és a képernyő jobb alsó sarkában megjeleníti azt.
Előkészületben van egy visszajelzéseket küldő és fogadó rendszer is, mellyel az intézményi felhasználók küldhetnek visszajelzéseket (kéréseket, megoldandó problémákat, javaslatokat) a központba és a programfejlesz-tőnek.

Bankon keresztüli fizetések kezelése

Lehetőség van a csekkek bankon keresztüli befizetésére ill. banki átutalásra. A programba igény esetén, a konkrét bank és a feltételek ismeretében beépíthető az így fizető személyek befizetéseinek kezelése, fájlból való betöltése.

Nap végleges lezárása

Lehetőség van egy nap végleges lezárására. Ezután erre a napra már semmilyen befizetés, pótbefizetés illetve lemondás nem rögzíthető.

Hét lezárása, pótbefizetések automatikus kezelése

Amennyiben heti megrendelés van, azaz a vendéglátótól hetente rendeljük az étkezést, akkor a megrendelés megtörténte után az adott hét lezárásával elérhetjük, hogy a később erre a hétre történő befizetés automatikusan pótbefizetés státuszt kapjon.

Időszakok lezárása

A befizetés időszakok lezárása lehetővé teszi, hogy az „átlag” felhasználó még véletlenül se tudjon tranzakciót rögzíteni egy már „lezajlott” befizetés időszakára. Ha szükséges, létrehozható olyan felhasználó, aki erre jogosult – a program minden ilyen esetben bekéri a megfelelő jelszót, majd naplózza az elvégzett műveletet, így az később visszakereshető, lekérdezhető.

Automatikus programfrissítés

Ha valamilyen változás történik a programban, akkor automatikusan frissíti magát Interneten keresztül.

Webes megrendelés, lemondás

A MultiSchool3 Szülő modul lehetőséget biztosít a szülők számára a megrendelések és lemondások bevitelére. Ezek az adatok ugyanoda kerülnek, mint az intézményi ügyintézők által bevitt adatok, tehát azonnal láthatók a rendszerben. Lehet átutalással illetve bankkártyával fizetni. Utóbbinál két szolgáltató került a rendszerbe: OTP Bank és Global Payment. A szülők ezen kívül megtekinthetik gyermekük alapadatait, tranzakcióit és számláit. A banktól érkező tranzakció visszajelzés fájlok betölthetők a rendszerbe, ebből lista készíthető, így mindig ellenőrizhető a fizetések tényleges állapota.

Hardver- és szoftverfeltételek

Kliensek (intézményi számítógépek):

 • Windows XP SP3, Windows 7
 • Microsoft SQL Server 2008 Express (ingyenes)
 • PowerShell (ingyenes, letölthető)
 • Windows Install 4.5 (ingyenes, letölthető)
 • .NET 3.5 SP1 (ingyenes, letölthető)
 • 1GB RAM
 • 3 GB hely a merevlemezen
 • 1024x768 felbontású monitor
 • 1-2 Mb-es Internetkapcsolat
 • Opcionális (központi adatbázis esetén): VPN kapcsolat a szerverrel (esetleg beállított fix IP címmel a replikációhoz)

Szerver (központi adatbázis esetén):

 • Windows Server
 • Microsoft SQL Server
 • HDD tükrözés vagy gyakori mentés
 • 3MB RAM
 • 3-4 Mb-es feltöltési sebességű Internetkapcsolat

Képgaléria

Az alábbi képek némi ízelítőt adnak a programból.
[A kép kinagytásához kattintson rá.]

Főmenü
Főmenü
 
Alapadatok karbantartása
Alapadatok
 
Időszak rögzítése
Időszakok
 
     
Befizetés rögzítése
Beifzetés
 
Lemondás rögzítése
Lemondás
 
Tranzakciók
Tranzakciók
         
Számla
Számla
 
Nyugta
Nyugta
 
Megrendelés
Megrendelés
         
Lekérdezés: Totál
Lekérdezés: Totál
 
Lekérdezés: Befizetés-összesítő
Lekérdezés: Befizetés-összesítő
 
Lekérdezés: Támogatás személyenként
Lekérdezés: Támogatás személyenként
         
Lekérdezés: Támogatás-összesítő
Lekérdezés: Támogatás-összesítő
 
Beállítások
Beállítások
 
Szerviz
Szerviz
 


A MultiSchool3 Étkezés-megrendelő és számlázó program
teljes felhasználói segédlete
megtekinthető itt >>a

Telepítő készlet letöltése - MS SQL Server adatbázis-kezelővel

b

Ha még nem rendelkezik az MS SQL Server 2008 adatbázis-kezelő programmal, akkor ezt a változatot kell letöltenie.
MultiSchool3 Telepítő készlet
2012.12.03.

A Multischool3 Étkezés-megrendelő és számlázó program 3.0.6 verziójú telepítő készlete.
Próbálja ki minden kötelezettség nélkül!
1. MultiSchool3Telepito1.exe - mérete: 498 MB
2. TelepitesiTajekoztatoM3.pdf - mérete: 187 kB

Installálás

A MultiSchool3Telepito1.exe fájl a program intézményi moduljának önkicsomagoló telepítő készlete.
- Kattintson a fájl nevére, válassza a lemezre mentést és adjon meg egy tetszőleges mappát. Ezután indítsa el a MultiSchool3Telepito1.exe-t.
- A telepítő/kicsomagoló programban a "Célmappa" legyen "C:\". Kicsomagolás után olvassa el a C:\MultiSchool3 mappában található TelepitesiTajekoztatoM3.pdf nevű fájlban az "MS SQL Server-t tartalmazó telepítés" című fejezetet. (A fájl megnyitásához az Adobe Reader program szükséges.)
- A program indításához és a belépéshez szükséges további információkat a C:\MultiSchool3\Segedlet mappában levő MultiSchool3Segedlet.pdf-ben olvashatja.
(Telepítés előtt esetleg érdemes egy rendszer-visszaállítási pontot létrehozni a Windows-ban.)

Nyilatkozat
Bár a MultiSchool3 program készítésekor a legnagyobb körültekintéssel jártunk el, a program használatából eredő semmiféle kárért nem vállalunk felelősséget.a

Telepítő készlet letöltése - MS SQL Server adatbázis-kezelő nélkül

b

Ha már rendelkezik az MS SQL Server 2008 adatbázis-kezelő programmal, akkor ezt a változatot kell letöltenie.
MultiSchool3 Telepítő készlet
2012.12.03.

A Multischool3 Étkezés-megrendelő és számlázó program 3.0.6 verziójú telepítő készlete.
Próbálja ki minden kötelezettség nélkül!
1. MultiSchool3Telepito2.exe - mérete: 23 MB
2. TelepitesiTajekoztatoM3.pdf - mérete: 187 kB

Installálás

A MultiSchool3Telepito2.exe fájl a program intézményi moduljának önkicsomagoló telepítő készlete.
- Kattintson a fájl nevére, válassza a lemezre mentést és adjon meg egy tetszőleges mappát. Ezután indítsa el a MultiSchool3Telepito2.exe-t.
- A telepítő/kicsomagoló programban a "Célmappa" legyen "C:\". Kicsomagolás után olvassa el a C:\MultiSchool3 mappában található TelepitesiTajekoztatoM3.pdf nevű fájlban az "MS SQL Server-t nem tartalmazó telepítés" című fejezetet. (A fájl megnyitásához az Adobe Reader program szükséges.)
- A program indításához és a belépéshez szükséges további információkat a C:\MultiSchool3\Segedlet mappában levő MultiSchool3Segedlet.pdf-ben olvas-hatja.
(Telepítés előtt esetleg érdemes egy rendszer-visszaállítási pontot létrehozni a Windows-ban.)

Nyilatkozat
Bár a MultiSchool3 program készítésekor a legnagyobb körültekintéssel jártunk el, a program használatából eredő semmiféle kárért nem vállalunk felelősséget.a

MS SQL Server adatbázis-kezelő telepítése

b

Amennyiben a MultiSchool3 programot szeretné áttelepíteni egy másik számítógépre, akkor két megoldás van:
1. MultiSchool3 program teljes telepítése, majd az adatbázis mentés visszállítása.
2. Csak az MS SQL Server 2008 Express adatbázis-kezelő programot telepíti, majd átmásolja a MultiSchool3 mappát. Ehez a megoldáshoz itt letöltheti az MS SQL Server 2008 Express telepítőjét, valamint a telepítés lépéseinek leírását.

MultiSchool3 Telepítő készlet
2012.05.10.
1. SQLEXPRWT_x86_ENU.zip - mérete: 234 MB
2. MSSQLServer2008ExpressTelepitese.pdf - mérete: 1,61 MB

 

Impresszum
Adatkezelés

Könyvjelzők közé
Oldaltérkép
Hasznos linkek


TeamViewer


PDF fájlokhoz:
Adobe reader letöltése
Kicsomagoláshoz:
WinZip letöltése

Partnereink:
Szoftver
Vibastile Kft.
Weboldalak
Florka Kft.

Vállalatirányítás
Karakter 2000. Kft.
Reklám
Karórakatalógus és egyebek
Könyvelés
SinkaTax
Képzőművészet
Greguss Galéria
  © 2007 KronoSoft Informatikai és Szolgáltató Kft.
  2049 Diósd, Völgy u. 26/b. Tel: 06 23 382-275

Designed by Taba Ági (László Attila)